PRIVACY

Hoe wij omgaan met uw gegevens
Fortuin tuinen heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy uiterst serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen onze website met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Fortuin tuinen worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Fortuin tuinen beschikbaar stelt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Statistieken
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft. Op basis van deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld onderzoeken welke pagina's het meest worden bekeken.

Verkregen informatie
Verkregen informatie wordt enkel gebruikt om uw vragen te kunnen beantwoorden en/of de inhoud van onze website in het algemeen te verbeteren. De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor bijvoorbeeld commerciele doeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Beveiliging gegevens
Fortuin tuinen heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie te voorkomen die wij ontvangen op onze website.

Opvragen gegevens
Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u bijhouden. Als u deze wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen, om te informeren naar de procedure.

Fortuin tuinen kan de informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens wij uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Als u vind dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.